PRG 11

Ø10mm PRG11 Druhy plášťů
Typové označení PRG11 CU PRG11 CU PRG11 CU PRG11 CU PRG11 DB+ PRG11 DB+
PE CAT PVC LSNH PE PVCElektrické parametry
PVC (polyvinylchlorid, bílá barva)
Impedance
Ohm 75 ±3 75 ±3 75 ±3 75 ±3 75 ±3 75 ±3 Plášť z PVC je vhodný pro vnitřní rozvody, neboť nevede oheň a je samozhášivý. Dobře se s ním pracuje, protože je měkčí a hladší než plášť z polyethylenu, a proto se lépe protahuje. Není vhodný pro použití ve venkovní prostředí, protože UV záření a kyselost okolního prostředí snižuje životnost pláště. Pracovní teplotní rozsah -30°C až +75°C. Barva pláště může být různá, ale většinou je bílá.
Kapacita
pF / m 55 ±2 55 ±2 55 ±2 55 ±2 55 ±2 55 ±2
Činitel krácení
% 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0
Rezistence ve smyčce Ohm / km 20 20 20 20 18,9 18,9

vnitřního vodiče Ohm / km 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4
Max. proud (efektivní hodnota)
A 12 12 12 12 12 12
Max. útlum 5 MHz dB / 100m 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

10 MHz dB / 100m 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 PE (polyethylen, černá barva)

50 MHz dB / 100m 2,7 2,7 2,7 2,7 2,9 2,9 Plášť z PE je vhodný pro rozvody ve venkovním prostředí nebo přímo v zemi. Je vysoce odolný vůči UV záření a kyselosti okolního prostředí. Není vhodný pro použití pro vnitřní rozvody, protože hoří a přenáší plamen. Pracovní teplotní rozsah -40°C až +80°C. Barva pláště: černá (vhodná do ven i do země) nebo zelená (vhodná jen do země)

100mHz dB / 100m 3,9 3,9 3,9 3,9 4,1 4,1

200 MHz dB / 100m 5,7 5,7 5,7 5,7 5,9 5,9

230 MHz dB / 100m 6,1 6,1 6,1 6,1 6,3 6,3

300 MHz dB / 100m 6,9 6,9 6,9 6,9 7,3 7,3

400 MHz dB / 100m 8,2 8,2 8,2 8,2 8,6 8,6

600 MHz dB / 100m 10,2 10,2 10,2 10,2 10,7 10,7 LSNH (Low Smoke Non Halogen, šedá barva)

800 MHz dB / 100m 12,0 12,0 12,0 12,0 12,5 12,5 Plášť LSNH je vhodný pro vnitřní rozvody v místech s větší koncentrací lidí, protože nevede oheň, je samozhášivý a při hoření neprodukuje nebezpečné zplodiny. LSNH je bezhalogenová verze kabelu, která vyhovuje normám IEC 61034-2, IEC 60754, IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, HD 624, HD602. Někdy se můžete setkat s označením B2ca, s1, d0 (B2CAS1D0 apod.). Jiné označení pláště, se kterým se můžete setkat u ostatních výrobců či v požadavcích na kabel: LSOH (Low Smoke 0 Halogen), LSZH (Low Smoke Zero Halogen), FRNC (Flame Retarded Non Corrosive). Barva pláště: šedá nebo bílá

860 MHz dB / 100m 12,5 12,5 12,5 12,5 12,9 12,9

1000 MHz dB / 100m 13,6 13,6 13,6 13,6 14,2 14,2

1350 MHz dB / 100m 16,1 16,1 16,1 16,1 16,8 16,8

1600 MHz dB / 100m 17,7 17,7 17,7 17,7 18,5 18,5

1750 MHz dB / 100m 18,7 18,7 18,7 18,7 19,5 19,5

2150 MHz dB / 100m 21,1 21,1 21,1 21,1 21,9 21,9

2400 MHz dB / 100m 22,5 22,5 22,5 22,5 23,4 23,4
Činitel odrazu 5 – 470 MHz dB > 23 > 23 > 23 > 23 > 23 > 23

470 – 862MHz dB > 20 > 20 > 20 > 20 > 20 > 20

862 – 2150 MHz dB > 18 > 18 > 18 > 18 > 18 > 18
Účinnost krytí 30 – 1000 Mhz dB > 85 > 85 > 85 > 85 > 100 > 100


Konstrukční parametry
Folie
Materiál vodiče
čistá měď čistá měď čistá měď čistá měď čistá měď čistá měď
Průměr vodiče mm 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55
Materiál dielektrika
PE PE PE PE PE PE
Průměr dielektrika mm 7,25 ±0,2 7,25 ±0,2 7,25 ±0,2 7,25 ±0,2 7,25 ±0,2 7,25 ±0,2
Typ fólie
Cu-PET Cu-PET Cu-PET Cu-PET AL DB+ AL DB+ Duofoil®
Překrytí fólie mm 2 2 2 2 2 2 Kovová vrstva je aplikovaná na obě strany polyesterové nebo polypropylenové fólie. Toto provedení zabezpečuje vodivost i dostatečnou pevnost fólie.
Materiál opletení
čistá měď čistá měď čistá měď čistá měď pocínovaná měď pocínovaná měď
Hustota opletení % 50 50 50 50 50 50
Průměr vnějšího vodiče mm 7,9 ±0,25 7,9 ±0,25 7,9 ±0,25 7,9 ±0,25 8,1 ±0,25 8,1 ±0,25 Duobond®
Materiál pláště
PE CAT PVC LSNH PE PVC Konstrukce fólie je stejná jako u Duofoil®, ale navíc je zde mezi fólií a dielektrikem přidána jedna tenká vrstva extra citlivá na teplo, která zabezpečuje v procesu výroby dokonalejší adhezi fólie a dielektrika.
Průměr pláště mm 10,1 ±0,3 10,1 ±0,3 10,1 ±0,3 10,1 ±0,3 10,1 ±0,3 10,1 ±0,3
Min. poloměr ohybu mm 100 100 100 100 50 50
Max. pevnost v tahu N 225 225 225 225 250 250

Duobond Plus®
Balení PRG11C7 PRG11C7 PRG11C7 PRG11C7 PRG11D3 PRG11D3 Konstrukce první fólie kolem dielektrika je stejná jako v provedení Duobond®. Je zde však navíc další fólie pod pláštěm, která je na plášť nalepena. Aby byl zabezpečen dokonalý elektrický kontakt hliníkové fólie, je vnitřní vodivý konec stínění přehnutý a tím dojde k uzavření vodivého okruhu. Tato jedinečná funkce vytváří účinek pevné kovové trubky, která zlepšuje vysokofrekvenční výkon kabelu.
Základní barva
černá černá bílá šedá černá bílá
Délka balení [kód] m 250 [C6] 250 [C6] 250 [C6] 250 [C6] 250 [C6] 250 [C6]

m 500 [C8] 500 [C8] 500 [C8] 500 [C8] 500 [C8] 500 [C8]


m 1000 [C2] 1000 [C2] 1000 [C2] 1000 [C2]

Váha kg / km 81 81 81 81 81 81