Životní prostředí


Společnost Belden věnuje pečlivou pozornost ochraně životního prostředí. Firma je certifikována podle mezinárodní normy ISO 14001:2004, která specifikuje požadavky na systém ochrany životního prostředí při výrobě, a svědčí o neustávající snaze minimalizovat dopady činnosti na přírodu.

Výrobky firmy Belden respektují i ostatní směrnice jednotlivých států o produkci nebezpečných odpadů při výrobě, používání a následné likvidaci výrobků. Příklady jednotlivých norem a směrnic: RoHS, ELV a WEEE v rámci Evropské unie, California Proposition 65 v USA, nebo RoHS v Číně.